ทัชสกรีน  MPPT  12 / 24 Volt 60ah

 

คุณสมบัติหลัก

 • ให้ไฟสูงสุดอย่างรวดเร็ว (MPPT)
 • ตรวจจับจุดรับพลังงานสูงสุด แม้มีเงาบังแสง
 • โหลดเอาท์พุทขนาดเล็ก
 • การจัดการแบตเตอรี่อย่างชาญฉลาดและยืดอายุงานแบตเตอรี่
 • ปรับแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ
 • อัลกอริทึมที่ยืดหยุ่น
 • การป้องกันอุณหภูมิเกินและการลดระดับพลังงานเมื่ออุณหภูมิสูง

 

 

Feature highlights

 • Ultra-fast Maximum Power Point Tracking (MPPT)

 • Advanced Maximum Power Point Detection in case of partial shading conditions

 • Load output on the small models

 • Battery Life: intelligent battery management by load shedding

 • Automatic battery voltage recognition

 • Flexible charge algorithm

 • Over-temperature protection and power de-rating when temperature is high. 

หน้าที่หลักของโซล่าชาร์จเจอร์
คือ การทำหน้าที่ช่วยในการ “ควบคุมการประจุกระะแสไฟฟ้า” จากแผงโซล่าเซลล์
ลงสู่แบตเตอรี่ ช่วยในการปกป้องแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน เมื่อแบตเตอรี่เต็มตัวเครื่องโซล่าชาร์จเจอร์
จะปกป้องแบตเตอรี่โดยการ ลด หรือ หยุด ปล่อยกระแสการประจุลงแบตเตอรี่ ชั่วขณะ และปล่อยกระแสลงสู่แบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่มีการใช้จ่ายไฟออกไป  

 

* คอนโทลชาร์จไม่ได้ทำหน้าที่ ตัดการชาร์จ เมื่อแบตเตอรี่เติม 

 

คำแนะนำในการเลือกชาร์จเจอร์

- ควรเลือกโซล่าชาร์จเจอร์และแบตเตอรี่ให้ถูกต้องเหมาะสมกับขนาด สเปก หรือ จำนวนรวมของแผงโซล่าเซลล์

- แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์และโซล่าชาร์จเจอร์ จะต้องเพียงพอรองรับการใช้งาน ควรชาร์จที่อัตรา 15-20% ต่อชั่วโมง

- ต้องคำนวนจำนวนแบตเตอรี่ให้เหมาะสม

 

 

1) PWM (Pulse Width Modulation) หลักการทำงาน ก็คือ ควบคุมความถี่ของคลื่นไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้คงที่
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital) มีฟังก์ชั่นไฟแสดงสถานะการทำงานที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การทำงานของแผงโซล่าเซลล์/ ระดับการเก็บประจุของแบตเตอรี่ (ไฟเต็ม/ ไฟกลาง/ ไฟน้อย หรือใกล้หมด) / การจ่ายไฟ DC ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าDC ที่กำลังต่อเชื่อมวงจร มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติ ในกรณีไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสีย/ เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้ไฟเกินกำลัง (Over Charge/ Over Discharge Protection)

 

 

2) MPPT (Maximum Power Point Tracking) หลักการทำงานของตัวนี้ ก็คือ มีระบบไมโครโพรเซสเซอร์ หรือตัวจับสัญญาณ
คอยควบคุมดูแลสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ เปรียบเทียบกับแรงดันกระแสในแบตเตอรี่ และเลือกสัญญาณไฟฟ้าที่สูงที่สุดจากแผงเพื่อประจุลงในแบตเตอรี่ให้เต็มที่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงหมดห่วงเมื่อใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ ขณะที่สภาพแสงแดดภายนอกไม่คงที่ แสง